Visie:

Visie

Wij willen het goede nieuws van Jezus Christus delen met de duizenden inwoners van West-Friesland.

Wij willen daarom ook een plaats zijn waar mensen liefde, acceptatie, hulp, hoop, vergeving, richting en bemoediging vinden.

Wij willen een gemeente zijn, waar Jezus Christus de eer ontvangt die Hem toekomt. Aanbidding en lofprijzing nemen een belangrijke plaats in binnen de gemeente.

Wij willen ons ontwikkelen tot geestelijke volwassenheid door Bijbelstudies, huiskringen, seminars, bezinningsmomenten en een Bijbeltraining voor kader.

Wij willen ieder lid helpen zijn of haar gaven te ontdekken en die in te zetten ten behoeve van het Lichaam van Christus.

Wij willen zendelingen ondersteunen met gebed en financiƫn.